Alkolås

Alkolaslogo med MA2012-storMAs mål er at alle biler – i første omgang alle nye biler – skal ha alkolås. Dette kan nok ta noe tid, men det foregår også i EU et arbeid som tar sikte på at alkolås skal bli påbudt, i første omgang i person- og varetransport. I juni 2015 vedtok Stortinget at det skal være krav om alkolås i kjøretøyer som kjører skolebarn.

MA må også videre være en pådriver for alkolås ved å se til at vedtak og intensjoner blir fulgt opp fra plan til handling, slik det blant annet fremkommer i Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet, som du finner her.

De aller fleste kjøretøyer med alkolås i Norge er å finne i busser, transportselskaper og i det offentlige.


video-you-tube-jente

 

Veileder-vegvesen

 

 

Statens vegvesen innførte alkolås på alle sine tjenestebiler allerede i 2007.

Statens Vegvesen sendte i 2013 ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Den er fortsatt aktuell!
Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine kjøretøy og har tips om alt fra innkjøp og installasjon til hvordan ledelsen bør forankre en alkolåspolicy i sin virksomhet.

LAST NED VEILEDEREN HER.