NYHETSOVERSIKT

Befolkningen positiv til alkolås i alle nye biler

09.12.16

GODTAR FORBUD OG PÅBUD FOR Å ØKE TRAFIKKSIKKERHETEN

Både vanlige folk og eksperter tror vi i fremtiden vil akseptere mindre personlig frihet for å øke trafikksikkerheten.

Pär-Ola Skarviken fra Swedish Transport Agency

05.12.16

VELLYKKET KONFERANSE OM FYLLEKJØRING

MA var medarrangør da den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen ETSC (European Transport Safety Council) i slutten av november avholdt en internasjonal konferanse i Oslo om fyllekjøring i Europa.

ALVORLIGE DØDSTALL I TRAFIKKEN

01.12.16

ALVORLIGE DØDSTALL I TRAFIKKEN

Seks mennesker omkom på veiene i november. Det er syv færre enn i samme måned i fjor. Dessverre er det totale tallet på omkomne hittil i år langt alvorligere.

VÆR VINTERKLAR

03.11.16

VÆR VINTERKLAR

Det meldes om minusgrader over det ganske land, og erfaringsmessig byr det første snøfallet på trafikale problemer. Ikke bli en del av ulykkesstatistikken, men vær en "føre var" vinterbilist. 

Statsbudsjettet 2017

07.10.16

Statsbudsjettet 2017

Økningen i samferdselsbudsjettet knytter regionene sammen og bedrer reisehverdagen, men det avsettes færre midler til konkrete trafikksikkerhetstiltak.

Nye helsekrav til førerkort fra 1. oktober

01.10.16

Nye helsekrav til førerkort fra 1. oktober

Nye regler gjør det enklere å avgjøre om den enkelte fyller helsekravene eller ikke, både for lege og førerkortsøker. Det vil bli mindre rom for skjønn – og dermed mest mulig likebehandling.
2005 – 2015: 418 dødsulykker med rus

07.09.16

2005 – 2015: 418 dødsulykker med rus

I den nye dybdeanalysen av dødsulykkene på veien fremkommer det blant annet at det har vært 418 dødsulykker med rus som årsak i perioden 2005 – 2015.

Dybdeanalyse: Rus i nærmere hver fjerde dødsulykke

01.09.16

Dybdeanalyse: Rus i nærmere hver fjerde dødsulykke

Nærmere hver fjerde dødsulykke på veiene har rus som medvirkende årsak. Dette viser Statens vegvesens nye dybdeanalyse av trafikkulykkene i 2015.

Tylösand 2016: Nullvisjonen - en sak for hele verden

31.08.16

Tylösand 2016: Nullvisjonen - en sak for hele verden

I disse dager holdes den store trafikksikkerhetskonferansen i Tylösand. Det er MHF, MAs svenske søsterorganisasjon, som atter en gang, arrangerer konferansen.

Alkolås på hele lastebilflåten

29.08.16

Alkolås på hele lastebilflåten

«Vi har 45 moderne lastebiler/trekkvogner. Samtlige biler har installert alkolås». Slik presenterer transportbedriften Thermomax i Trondheim seg.

Etterlyser forsinket alkolås på buss og taxi

26.08.16

Etterlyser forsinket alkolås på buss og taxi

Alkolås på buss og taxi ble vedtatt av Stortinget i 2015. Gjennomføringen uteblir. Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik er like utålmodig som MA.

40-åringer ser dårlig i mørket

24.08.16

40-åringer ser dårlig i mørket

Sommerens lyse netter er forbi. Kveldene er i ferd meg å bli mørkere. Det er grunn til å være seg bevisst at mørkesynet forverrer seg raskt med alderen.

Promillekjørere kan få beholde sertifikatet

19.08.16

Promillekjørere kan få beholde sertifikatet

Nye tall fra UP viser at det stoppes mange ruspåvirkede sjåfører som kjører uten førerkort. Førerkortet er inndratt ved tidligere forseelser.

 

Velklipt hekk kan redde liv

15.08.16

Velklipt hekk kan redde liv

Tre av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt, og ofte er det busker og hekker som hindrer sikten. I gjennomsnitt mister én syklist livet i trafikken hver måned.

Lav promillegrense, gode holdninger på sjøen

12.08.16

Lav promillegrense, gode holdninger på sjøen

Dette er erfaringene som er gjort i Sverige, viser en fersk statistikk etter at promillegrensen til sjøs har vært 0,2 i fem år. Den lave grensen ser ut til å skape gode holdninger.

Flere er drept i sommertrafikken

10.08.16

Flere er drept i sommertrafikken

38 har omkommet på norske veier i juni og juli. Dette er 14 flere enn i de to samme månedene i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder er unnagjort.

Finn de mest trafikksikre bilene

08.08.16

Finn de mest trafikksikre bilene

TØI har beregnet at det trolig ville vært 50 flere drepte og hardt skadde i året dersom bilparken hadde sikkerhetsnivået til 2010-modellene.

15 av 100 nye biler var elbiler

06.07.16

15 av 100 nye biler var elbiler

Elbiler utgjorde så mye som 15 % av bilsalget i Norge første halvår 2016. 11 744 av de 77 749 personbilene som ble registrert var rene elbiler.

Urovekkende økning - 16 flere drepte i trafikken

30.06.16

Urovekkende økning - 16 flere drepte i trafikken

63 mennesker mistet livet i trafikken i løpet av årets første seks måneder. Det er 16 flere enn på samme tidspunkt i 2015, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Pris for trafikksikkerhet til Norge

22.06.16

Pris for trafikksikkerhet til Norge

ETSC – (European Transport Safety Council) – har offentliggjort sin årlige PIN-rapport om utviklingen av trafikksikkerheten i Europa. Her mener ETSC at det på flere måter er grunn til å påpeke negative trender når det gjelder antallet drepte og hardt skadde. Norges fortsatt gode utvikling har imidlertid gitt grunn for at Norge får ETSCs PIN-trafikksikkerhetspris for i år.

<<  1 2 3 4 5 6  >>